ده نفر معادل دو سال بودجه ایران پول دارند

ده ثروتمند بزرگ جهان 436 میلیارد دلار ثروت در اختیار دارند. این عدد معادل 113 هزار 360 میلیارد میلیارد پول در اختیار دارند. با توجه به عدد بودجه سال 92 این میزان دارایی معادل بیش از دو سال و نیم درآمدهای ایران می شود.


سنت محاسبه ثروت، مهمترین سرمایه داران جهان سال هاست توسط مجله فوریس انجام می شود. اما در ایران مبنای محاسبه دقیقی برای ثروت سرمایه داران وجود ندارد. در صورتی که ثروت رسمی اعلام شده بابک زنجانی معادل 25 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، مهمترین ثروتمند ایران تنها معادل کمتر از دو درصد از دارایی های ثروتمند ترین مرد جهان  پول در اختیار دارد.

.

میزان ثروت ده نفر سرمایه دار جهانی

نام

میزان ثروت

بیل گیتس

76 میلیارد

کارلوس اسلیم

72 میلیارد دلار

وارن باف

58.2 میلیارد دلار

الیسون

48 میلیارد دلار

کوچ

40 میلیارد دلار

شلدون

38 میلیارد دلار

وال مارت

36.7 میلیارد دلار

جیم والتون

34.7 میلیارد دلار

مالک اورآل

34.5 میلیارد دلار

/ 0 نظر / 18 بازدید