چک‌های سفید و حامل امضا نکنید

در محاکم حقوقی دیده شده است که یک معامله بزرگ چند 10 میلیونی و یا میلیاردی انجام می‌گیرد و صادرکننده چک و خریدار بدون توجه به عواقب چک، یک چک حامل بدون قید موضوع را دست به دست می‌چرخانند.

این مقام قضایی ادامه داد‌: اگر در چنین مواردی‌ افراد درگیر یک کلاهبرداری هم شوند و چک صادر شده است، حامل باشد و چند دست به‌چرخد در این صورت صادرکننده چک باید چک را پاس کند و در مراحل بعد موضوع کلاهبرداری خود را پیگیری کند.

ترابی باردیگر بر دقت افراد در زمان صدور چک تأکید کرد و بیان داشت: افراد باید برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در زمان صدور چک‌های مبلغ بالا حتماً در یک قرارداد موضوع معامله را ثبت و هم در چک موضوع صدور را قید کند و هم در قرارداد موضوع معامله و شماره چک را بنویسند.

وی نوشتن هرگونه جزئیات در چک را به نفع صادرکننده دانست و گفت: افراد باید در هر چک اعم از ضمانت‌، امانت‌، معامله و یا دریافت خدمات موضوع را قید کند که این امر زمینه هر گونه سوء استفاده را محدود و پیگیری قضایی را آسان‌تر می‌کند.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری کرمان خاطرنشان کرد: افراد از صدور هرگونه چک سفید امضا جداً خودداری کنند، زیرا در این صورت قانون نیز به نفع گیرنده چک است و این گونه استنباط می‌شود که صادرکننده چک به گیرنده چک اختیار تام داده است که هر مبلغ و تاریخی را که مد نظر داشت در آن مرقوم کند.

ترابی تأکید کرد‌: اگر افراد در هر معامله‌، بیع‌نامه‌، عقدنامه‌، مبلغ چک و شماره چک را ذکر کنند در چک هم به قرارداد اشاره کنند، بسیاری از مسائل رخ نمی‌دهد.

این مقام قضایی چک‌های ضمانت وام را از دیگر پرونده‌های محاکم حقوقی برشمرد و تصریح کرد‌: افراد در مواردی بدون آن که از فردی شناخت کامل داشته باشند، ضمانت وام را متقبل می‌شوند که این امر تبعات بسیار زیادی را به دنبال دارد‌.

وی یادآور شد: در بسیاری از موارد افراد قرارداد ضمانت بانک‌ها را مطالعه نکرده امضا می‌کنند و پس از اینکه با مشکلاتی روبرو شدند به فکر جبران می‌افتند.

/ 0 نظر / 16 بازدید