بازار کار کدام مشاغل در سال ۲۰۱۴ خوب خواهد بود

 از سوی این موسسه از ۹۰ منبع اشتغال ملی و دولتی تهیه شده است . مشاغل ذکر شده در این فهرست در رده مشاغل پردرآمد با حقوق بیش از ۲۲ دلار در هر ساعت هستند .

۱)سازنده نرم افزار(Software Developers): بر اساس داده های آماری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ بیش از ۱۰۴ هزار و ۳۴۸ موقعیت شغلی در این حوزه ایجاد شده که این امر نشان دهنده رشد ۱۱ درصدی اشتغال زایی در این رشته است .
۲)تحلیلگر تحقیقات بازاری و متخصص بازاریابی(Market Research Analysts and Marketing Specialists): در سه سال اخیر ۵۴ هزار و ۹۷۹ شغل در این رشته ایجاد شده که این امر نشان دهنده رشد بیش از ۱۴ درصدی اشتغال در این حوزه است .
۳)متخصص آموزش و توسعه(Training and Development Specialists): در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در حدود ۱۸ هزار و ۴۲ شغل در این حوزه ایجاد شده و این شغل در این دوره با رشد ۸ درصدی بازار اشتغال روبرو بوده است .
۴) تحلیلگر مالی (Financial Analysts): بازار این شغل در سه سال اخیر رشد بیش از۷ درصد داشته و ۱۷ هزار و ۶۰ شغل جدید دراین رشته ایجاد شده است .
۵)فیزیوتراپیست(Physical Therapists): تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده برای این متخصصان در سه سال اخیر ۱۴ هزار و ۱۱ مورد بوده است که این رقم نشان دهنده رشد ۷ درصدی بازار اشتغال فیزیوتراپی است .
۶)توسعه دهندگان وب( Web Developers): تعداد مشاغل ایجاد شده در این رشته در سه سال اخیر ۱۳ هزار و ۳۶۴ مورد بوده که این رقم بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است .
۷)آمایشگر (Logisticians): طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۱ هزار و ۸۹۷ شغل در این رشته ایجاد شده و اشتغال زایی در این حوطه طی این دوره بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است .
۸)مدیران پایگاههای اطلاعاتی (Database Administrators): رشد اشتغال زایی در این شغل طی سه سال اخیر بیش از ۱۰ درصد بوده و ۱۱ هزا رو ۲۴۱ مورد شغل جدید در این حوطه ایجاد شده است .
۹)برنامه ریزان نشستها، کنوانسیون ها و رویدادها(event Meeting, Convention and Event Planners)مشاغل ایجاد شده در این حیطه طی سه سال اخیر ۱۰ هزار و ۸۶۷ مورد بوده ونرخ اشتغال زایی این شغل در این دوره بیش از ۱۴ درصد بوده است .
۱۰) مفسران و مترجمان (Interpreters and Translators): در این رشته طی سه سال اخیر ۸ هزار و ۳۷۷ مورد شغل ایجاد شده و بیش از ۱۴ درصد رشد داشته است .
۱۱)مهندسی نفت (Petroleum Engineers): نرخ اشتغال زایی در این رشته طی سال اخیر ۷ هزار و ۱۵۸ مورد بوده که این رقم ۲۱ درصد رشد داشته است .
۱۲: تحلیلگر امنیت اطلاعات (Information Security Analysts):رشد اشتغال زایی دراین رشته طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ برابر بیش از ۸ درصد بوده و ۵ هزار و ۶۷۱ مورد شغل در این حوزه ایجاد شده است .

/ 0 نظر / 18 بازدید