کشتار مرغ های صنعتی نیز بسیار مشکوک می باشد

کشتار مرغ های صنعتی نیز بسیار مشکوک می باشد. در اسفند سال ۱۳۹۰ یکی از کارشناسان بهداشت در یک همایش در اداره بهداشت تهران اعلام کرد ٪۲۰ مرغ های مصرفی مرده و سپس ذبح می شوند. ولی تحقیقات میدانی نشان می دهد تقریبا ۹۰ درصد مرغ ها بعد از مردن ذبح شده اند.

لازم به ذکر است در صورتیکه چند ماه مرغ صنعتی مصرف نکنید و یکباره مرغ صنعتی بخورید، شب خوابهای هولناک و قتل و کشتار ، مرده ، تصادف و ... را خواهید دید.

برخی علما و آیات عظام تهران ، قم و اصفهان از مصرف مرغ صنعتی خود داری می کنند. ( و برخی علنا" مصرف آن را حرام می دانند.)

چربی اشباع (مضر) در گوشت مرغ صنعتی 27 درصد و چربی اشباع در گوشت شتر 2 درصد می باشد.

بال مرغ سرطان زا بوده و چون ضایعات مرغ های صنعتی برای مصرف سوسیس و کالباس استفاده می شود. لاجرم .....

تحقیقات میدانی نشان می دهد غذای قالب افراد سرطانی و شیمی درمانی در ایران ، مرغ صنعتی و ساندویچ ها می باشد.

خانواده و خود افراد و کارکنان صنعت مرغ اکثرا دچار بیماری های ناشناخته و غیر قابل درمان می شوند.

/ 0 نظر / 35 بازدید