سلطان ماکارونی ایران

 سلطان ماکارونی ایران ( صاحب دومین برند  دنیا ماکارانی از نظر حجم تولید) در  کودکی در کنار خیابان کفش واکس می زده و در شبهای جمعه قبرها رو میشست تا خرمایی بدست آورد از زبان خود او گوش کنید

لینک دانلود

http://s6.uplod.ir:182/d/2k26r4wt4hvhuf6tmwpzzl3hxyarpg2zz5ppnw2jwdnlidh5xkrkin4x/Lale_ii_az_Malakot_jafar.mojtahedi.zip

/ 0 نظر / 83 بازدید